NEU! Art by Marlene 5.0 by StudioLight

       

10-02-2020, 11:45

STAMPBM47 - StudioLight - Cling Stamp, Art By Marlene 5.0 nr.47
STAMPBM48 - StudioLight - Clear Stamp, Art By Marlene 5.0 nr.48
A5STANSBLOKBM05 - StudioLight - Stansblok A5, Art By Marlene 5.0 nr.05

6.30

StudioLight

A5 / 20 pages
MASKBM01 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.01

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM02 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.02

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM03 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.03

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM04 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.04

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM05 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.05

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM06 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.06

7.35

StudioLight

20 x 20cm
MASKBM07 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.07

7.35

StudioLight

20 x 20cm
JOURNALBM07 - StudioLight - DIY Tag Journal, Art By Marlene 5.0 nr.07
JOURNALBM08 - StudioLight - Accordion Journal, Art By Marlene 5.0 nr.08

8.40

StudioLight

10x14,8 cm / 1mtr long / 220grs.
JOURNALBM09 - StudioLight - Ringbinder Art Journal, Art By Marlene 5.0 nr.09

18.95

StudioLight

14,5x19 cm / 30sheets / 300grs. / 1 x poly zip pocket
STAMPBM51 - StudioLight - Clear Stamp, Art By Marlene 5.0 nr.51
RICEBM07 - StudioLight - Rice Paper, Art By Marlene 5.0 nr.07

2.05

StudioLight

200 x 276mm
RICEBM08 - StudioLight - Rice Paper, Art By Marlene 5.0 nr.08

2.05

StudioLight

200 x 276mm
RICEBM11 - StudioLight - Rice Paper, Art By Marlene 5.0 nr.11

2.05

StudioLight

200 x 276mm
RICEBM12 - StudioLight - Rice Paper, Art By Marlene 5.0 nr.12

2.05

StudioLight

200 x 276mm
CPBM05 - StudioLight - Collage Paper, Art By Marlene 5.0 nr.05

5.25

StudioLight

A4 / 20sheets / 10 patterns
CPBM06 - StudioLight - Collage Paper, Art By Marlene 5.0 nr.06

5.25

StudioLight

A4 / 20sheets / 10 patterns
STENCILBM04 - StudioLight - Emb.Die Cut Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.04
MASKBM08 - StudioLight - Mask Stencil, Art By Marlene 5.0 nr.08

7.35

StudioLight

20 x 20cm