Swarovski

2703

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

2703 - Khaki

400982

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400982 - Vintage Rose

400953

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400953 - Ruby

400949

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400949 - Rose

400942

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400942 - Provence Lavender

400928

1028 - PP13/2mm

Swarovski

400928 - Padparadscha

400926

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400926 - Pacific Opal

400881

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400881 - Khaki

400862

1088 - PP31/4mm

Swarovski

400862 - Fern Green

400555

5328 - 8mm

Swarovski

400555 - Sunflower

400523

5328 - 6mm

Swarovski

400523 - Fire Opal

400511

5328 - 8mm

Swarovski

400511 - White Opal

400259

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400259 - Jet

400254

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400254 - Light Siam

400251

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400251 - Light Siam

400249

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400249 - Peridot

400248

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400248 - Peridot

400247

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400247 - Peridot

400244

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400244 - Sapphire

400237

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400237 - Ruby

400236

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400236 - Ruby

400235

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400235 - Montana

400232

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400232 - Montana

400230

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400230 - Denim Blue

400216

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400216 - Sunflower

400208

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400208 - Mocca

400188

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400188 - Light Sapphire

400178

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400178 - Vintage Rose

400170

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400170 - Rose

400165

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400165 - Siam

400161

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400161 - Siam

400152

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400152 - Chrysolite

400125

Rond - SS34 - 7mm

Swarovski

400125 - Crystal Dorado

400096

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400096 - Tanzanite

400088

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400088 - Fire Opal

400079

Rond - SS20 - 5mm

Swarovski

400079 - Topaz

400067

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400067 - Light Rose

400056

Rond - SS6 - 2mm

Swarovski

400056 - Aquamarine

400053

Rond - SS16 - 4mm

Swarovski

400053 - Blue Zircon

400052

Rond - SS10 - 3mm

Swarovski

400052 - Blue Zircon